noweleta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) roku jednoaktowa „filozofja“ p. t. „Diogenes z Synopy i Aleksander Wielki albo Sławienie próżniactwa44, w roku 1919-ym „Piękna Helena albo o zmienności powodów' toczącej się wojny44, komedja w. jednym akcie, i „Niewierna44, również komedja wr jednym akcie, w roku 1920-ym nowelety p. t. „Baj-baju-baj44, w roku 1921-ym „Zabawa44, w tymże roku „Lenin44, w' roku 1922-im „Baal44 nowele, w roku 1924-ym „Niewinna grzesznica44, komedja w 3-ch aktach, w roku 1925 studja literackie p. t. „W moim konfesjonale44, w roku 1926-ym opowia-...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dębicki, Zdzisław 1928. Portrety. Serja II, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.