nowelka-obrazek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ten wstrząsający reportaż o dużym ładunku dramatycznym daleko wykracza poza bieżącą, publicystyczną relację. Autorka dla wywarcia emocjonalnego efektu operuje kontrastem, poprzez wiązanie za pomocą skrótu dalekich na pozór faktów i sytuacji wywołuje wrażenie groteski, komponuje reportaż jak gdyby z małych nowelek-obrazków o dużym dramatycznym napięciu, często z niespodziewaną puentą. Nie opisywała wszystkiego: poddała fakty surowej selekcji i w ten sposób konkret przerodził się w uogólnienie, zabrzmiały w tym reportażu ostre oskarżycielskie akcenty. Pisarka-humanistka, o wraż...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Faron, Bolesław (red.) 1972. Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.