nozologicznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zwyrodnienie istoty szarej mózgu postępujące, syn. zespół Alpersa, poliodystrophia cerebri progressita, polioencephalopathia progressiva, zespół postępujących zaburzeń neurologicznych, występujących w niemowlęctwie lub wczesnym dzieciństwie, charakteryzujący się drgawkami, miokloniami, spastycznością, postępującą regresją intelektualną. Morfologicznie stwierdza się rozlegle zwyrodnienie, głównie dotyczące istoty szarej mózgu. Nie jest to prawdopodobnie zespół jednorodny nozologicznie. Część przypadków zaliczyć można do zespołów uwarunkowanych genetycznie, w innych prawdopodobnie rolę przyczynową odgrywa anoksja, choć w tej grupie brać można pod uwagę wrażliwość dziedziczną na niedotlenienie. (I.W.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.