nozologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z poważnymi trudnościami spotykają się lekarze eksperci, gdy muszą orzekać o chorobie zawodowej w jakiś czas potem, jak pracownik przestał już być narażony na działanie czynnika etiologicznego. Dotyczy to przede wszystkim działania takich trucizn przemysłowych, jak np. ołów, rtęć itp. Nie mniej trudne jest orzekanie o chorobach zawodowych w tych przypadkach, gdy ma się do czynienia nie z samą chorobą jako określoną jednostką nozologiczną, ale z jej odległymi następstwami i różnymi powikłaniami...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Andrejewa-Gałanina, E. C., Artamonowa, W. G. 1966. Orzekanie o zdolności do pracy w chorobie wibracyjnej, tłum. L. Minecki, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.