numeralia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nalnej (por. np. „podać ilość x to użyć (prawdziwie) pewnego predykatu ilościowego o x” — Bogusławski 1973: 12). Do charakterystyki wyrażeń ilościowych traktowanych w sensie logiczno-semantycznym jako jednomiejscowe predykaty (przy czym odnosi się to głównie do numeraliów) należy zaś m. in. i to, że wiązanemu przez się wyrażeniu argumentowemu (tzn. nazwie zbioru przedmiotów „liczonych”) narzucają odpowiednią liczbową formę fleksyjną (por. też Melćuk 1977: 15 i Hums 1972: 415), co z kolei automatycznie wyklucza możliwość realizowania się neutralizacji wskazanego tu typu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SGram - Studia Gramatyczne (Wro­cław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikpluralia tantum

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.