numerologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Istniały liczby magiczne jak 3, 4, 7 i magiczne figury jak gwiazda pięcioramienna i swastyka. Niektórzy z autorów uważali nawet ten aspekt matematyki za decydujący czynnik jej wzrostu^); mimo że ślady społecznego pochodzenia matematyki zatarły się może w nowszych czasach, są one jednak wyraźnie widoczne w początkach historii ludzkiej. „Nowoczesna“ numerologia jest pozostałością rytuałów magicznych pochodzących z neolitu, a może nawet i paleolitu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Struik, Dirk J. 1963. Krótki zarys historii matematyki do końca XIX wieku, tłum. P. Szeptycki, drugie wyd. popraw., Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.