numerowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ale dla niego wszystko było materiałem, wszystko układało mu się w jakiś obraz tworzenia się i przetwarzania wieków i światów ludzkich. Stąd erudycja jego nie miała nic wspólnego z tym rodzajem zbiorów jednostajnie, niejako numerowo zamagazynowanych, które wzbudzają jeśli nie współczucie dla ich posiadacza, to przynajmniej podejrzenie wielkiej nudy i ciche zadowolenie, że się tego wszystkiego samemu nie potrzebuje...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nitsch, Kazimierz 1960. Ze wspomnień językoznawcy, Kraków : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.