numeryczno-biurokratyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) źliwej epoce”21. Podobnie — jako akt protestu artysty wobec otoczenia i rzeczywistości, w której żyje — charakteryzuje Morawski zjawiska związane z nurtem egotycznym w sztuce (Ich-Kunst), cały ekshibicjonizm i narcystyczne akcenty związane ze sztuką ciała (body art). Jest to jego zdaniem „hiperindywidualizm jako reakcja wobec osaczenia, jakie człowiek odczuwa w obliczu automatyzacji i numeryczno-biurokratycznych tendencji, koncentracja na osobie artysty, skoro dzieło jako wytwór stało się nieważne, a w każdym razie mniej ważne niż sam proces wytwórczy, obrona inwencji własnej wobec panujących wszechwładnie stereotypów, ale również autokpina z racji poczucia bezsilności artysty” 22...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krakowski, Piotr 1981. O sztuce nowej i najnowszej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo