numidyjsko-punicki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pismo numidyjskie, zwane starolibijskim bądź wprost libijskim, występuje na licznych inskrypcjach pochodzących ze starożytnej Numidii okresu panowania rzymskiego. Inskrypcje te nazywa się libijskimi od greckiej nazwy przodków Berberów, albo też numidyjskimi, w ślad za rzymską nazwą tej części Afryki Północnej. Z numidyjskim, spółgłoskowym pismem linearnym zetknięto się po raz pierwszy w 1631 roku, kiedy to w Tugga (Tunezja) znaleziono dwujęzyczną, numidyjsko-punicką inskrypcję datowaną na I lub II wiek p.n.e...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piłaszewicz, Stanisław 1994. Wstęp do afrykanistyki, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.