numizmatyczno-sfragistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ność Polonii. Na strukturę B.ZNiO składają się działy ogólne (Gromadzenia, Klasyfikacji i Katalogu Rzeczowego, Opracowania Druków Zwartych i Katalogu Alfabetycznego, Czasopism, Przechowywania, Udostępniania, Informacji Bibliograficznej i Dokumentacyjnej, Historii Ruchów Społecznych XIX 1 XX w.), specjalne (Starych Druków, Rękopisów, Grafiki, Kartografii, Numizmatyczno-Sfragistyczny i Dokumentów Życia Społecznego) oraz usługowe (m. in. Reprograficzny i Pracownia Introligatorsko- Konserwatorska). Zbiory B.ZNiO powiększają się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czachowska, Jadwiga, Loth, Roman 1981. Przewodnik polonisty. Bibliografie, słowniki, biblioteki, muzea literackie, wyd. 2 uzup., Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo