nurek-poeta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wanym Dzieje pewnego romasu. Poemat liczy 25 stron i opowiada o Nurku, poecie i poławiaczu pereł, który szukając pereł na dnie morza, rozplątał ośmiornicy ramiona. W zamian za uratowanie życia ośmiornica Mątwa-Plątwa służy Nurkowi-poecie. Dzieje pewnego romansu to czysta zabawa poetycka na pograniczu absurdu, ale i swoiste credo poetyckie: I bawił się poeta nurek wyobraźniowym tym układem kształtu kunsztownych architektur, które się rodzą z dawnych tektur, nostalgią głębin i odmętów kiedy je łowi pamięć wierna We fragmencie tym znajdujemy przecież wyraźną podpowiedz, jest tu i wyznanie świadomego tradycjonalizmu („kunsztowne architektury”), jest i ujawnienie zasadniczego źródła językowych rozwiązań, Dawne lektury to niewyczerpany skarbiec fraz, metafor, stylów 1 poetyckich ujęć, które „łowi pamięć wierna”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kresy - Kresy (Lublin)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.