nurkowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nag*e Indywidua, do których jednooki podwiózł fwanowych i Konurina, bvli to doskonali pływacy, oczeku ący w grocie podróżnych, żeby im móc pokazać swoie mistrzowskie nurkowanie. Prosili oni turystów, żeby rzucili srebrną monetę, poczem dawali nurka i wydobywali pieniądz, z*bi raięc go oczywiście dla siebie. Niektórzy turyści rzucili już monety do wody. Nurkowie wyłowili je, poJptynęłi do łódki Iwanowych i szczękając z zimno zębami, prosili * „uno moneta"...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lejkin, Nikołaj A. 1927. Gdzie pomarańcze dojrzewają. Powieść humorystyczna, przeł. P. Orski, Warszawa : Bibljoteka Romansów i Powieści
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.