ośmiopunktowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) logii, jak tego sobie życzył Chruszczów.* Tym niemniej oświadczenie to stwierdzało wyraźnie, że Jugosławia jest krajem budującym socjalizm i zawierało pewne zakamuflowane koncesje ideologiczne na rzecz Jugosłowian. Była wzmianka odnosząca się do „wzajemnego poszanowania dla... różnych form socjalistycznego rozwoju”, a na końcu ośmiopunktowego porozumienia dotyczącego spraw państwowych (do których omówienia Jugosłowianie chcieli ograniczyć konferencję) znalazła się klauzula o „wymianie socjalistycznych doświadczeń”42...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzeziński, Zbigniew 1964. Jedność czy konflikty, London : Odnova
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.