ożywczo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cki, niż byronizm. Największy nowelista czasów romantycznych, idei politycznej i haseł górnolotnych Polsce rewolucyjnej dostarczyć nie mógł. Wpłynął on ożywczo na dzieje epiki polskiej, na wprowadzenie np. kolorytu historycznego do sztuki — ale dla psychologii ludzi i wypadków pozostał bez znaczenia. Byronistów mieliśmy wielu — na prawdziwego walterskotystę rzadko kto u nas miał ochotę wykształcić się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Windakiewicz, Stanisław 1914. Walter Scott i lord Byron w odniesieniu do polskiej poezyi romantycznej, Kraków : Druk. Uniw. Jagiell.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.