ożywić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Znaczenia Targów Wrocławskich, które nie tylko ożywiłyby samo miasto ale i spopularyzowały ogromnie zagadnienia Dolnego Śląska, nie trzeba chyba udawadniać. Propagandowe znaczenie Targów na terenie międzynarodowym byłoby niewspółmiernie większe aniżeli trudy, które zorganizowanie Targów za sobą pociąęuie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
DBGosp - Dolnośląski Biuletyn Gospo­darczy (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.