ożywiać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W żądaniach tych, jeśli zważyć, czym w roku 1960 była Force Publique, kryło się poważne niebezpieczeństwo dla młodej republiki, mającej się narodzić 30 czerwca. Force Publique nie stanowiła bowiem armii, którą jako całość ożywiałby duch narodowy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bińkowski, Andrzej 1967. Długi cień Mojżesza Czombe, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.