ożywioność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tak np. symbole CONCRETE, ANIMATE, HUMAŃ, MAŁE, FEMALE, ADULT itd. oznaczają odpowiednio cechy wchodzące w skład znaczeń rzeczowników: konkretność, ożywioność, człowieczeństwo, płeć męską, żeńską, dorosłość itd. Podobnie np. inchoatywność czasownika oznacza się symbolem CHANGE, dosłownie 'zmieniać się (z nie będącego w danym stanie w będącego)’, kauzatywność — symbolem CAUSE, dosłownie 'powodować’, i tak dalej. Takich często się powtarzających składników znaczeń wyróżniono już kilkanaście7...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Weinsberg, Adam 1983. Językoznawstwo ogólne, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.