obłaskawianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Gdy przezwyciężył melancholię, zajął się obłaskawianiem dzikich kotów, gdyż szczury dokuczały mu okropnie. Gdy spał, obgryzały mu ubranie i palce. Wobec tego karmił koty kozim mięsem i tak je oswoił, że setki ich leżały wokoło niego i uwolniły go wkrótce od szczurów. Oswoił również dla rozrywki parę koźląt i tańczył z nimi i z kotami...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Beebe, William 1938. Galápagos na krańcach świata, przeł. S. Markowski, J. Wiedman, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.