obalić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tron twój i z polską może obalon zostanie; Może go ci zwycięscy wydrą rokoszanie; Może nakoniec z blasku, z potęgi odarty, Krwią poddanych zbroczony i na mieczu wsparty Zatrzymasz. Ah! czy będziesz naówczas szczęśliwy?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Feliński, Alojzy 1908. Barbara. Tragedya w pięciu aktach, Warszawa : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.