obchodność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Chwytano się różnych sposobów zakonspirowania rozmów telefonicznych w sprawach uczelni. Przy doborze nowych kandydatów rozmowę prowadzono o nasionach, pytano o ich selekcyjności, obchodności, o czasie odbioru przez firmę, co oznaczało ocenę moralną poleconego przez osoby zaufane kandydata oraz czas przyjęcia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kowalenko, Władysław 1946. Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich w latach 1940-1944, Poznań : Druk. św. Wojciecha
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.