obchodzenie się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jego grunta, aby ich przechodem nie zniszczyć.” Ostatni ten szczegół, który go tak rozrzewnił i uszczęśliwił, był tylko prostćm następstwem ludzkiego obchodzenia się z żołnierzem, sprawiedliwego postępowania z nim— co niezawsze było udziałem naszych zwierzchników wojskowych, którzy dla przypodobania się w. księciu, naśladowali jego srogość i brutalstwa. Najjaśniej wypowiedział...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.