obcokulturowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Komunikacja międzykulturowa łączy się także ze zjawiskiem interferencji (nazwijmy ją tu - za interferencją językową - interferencją kulturową), ponieważ u dwu rozmówców otwiera się możliwość kontaktu z już nabytymi (wrodzonymi, doświadczonymi) i nabywanymi (np. w trakcie nauki języka obcego) modelami zachowań kulturowych, gdyż - jak stwierdza Oksaar - „Sprecherwerb ist kulturelles Lemen” [1984, 249], Podczas kontaktu z obcojęzyczną i obcokulturową grupą jednostka „tkwi” w formach i treściach semantycznych systemu komunikacji języka i kultury macierzystej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wyderka, Bogusław (red.) 1999. O kształcie języka. Studia i rozprawy, Opole : UO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.