obcoplemieniec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przedstawić, — zresztą mam dla niego drobne zlecenie. Po chwilowem milczeniu mówił dalej: — Co do kupna domu, to mam pewne trudności. Wyobraź sobie, że ten burmistrz, łotr nad łotrami, wydał zakaz w sprawie nabywania przez obcoplemieńców nieruchomości w tem mieście. Jeśli koniecznie ktoś chce nabyć jakąkolwiek posiadłość, to w takim razie musi słono opłacić nietylko pana burmistrza, lecz i wszystkich radnych — ojców miasta. Pomyśl,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Truchanowski, Kazimierz 1936. Ulica Wszystkich Świętych. Powieść, Warszawa : Nakł. Księgarni F. Hoesicka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.