oberlejtnantstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ober filuta i oberzaganiacza) nazwy osób. Także w zakresie form pochodnych utworzonych od kompozycji z ober(-) dominują derywaty odosobowe, typu: oberpolicmajstrowa, oberprezydentowa, obermański, oberkonduktorski, obermaństwo, oberlejtnantstwo, oberhauptmaństwo. Nie bez znaczenia dla omawianej kwestii jest też zapewne i to, że jedynie formy reprezentujące konstrukcje osobowe, w rodzaju: oberdziad, oberfilut, oberpastuch, oberzaganiacz odznaczają się nacechowaniem emocjonalnym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PFil - Prace Filologiczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.