oberszter

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tniej potyczce odznaczył się niezwykłym mę¬ stwem jego brat Sebastian. W r. 1659 wsparł Franciszek Cz. Jerzego Lubomirskiego przy oblężeniu Malborga, gdy zaś wycieczka szwedzka zagroziła austriackiemu pułkowi obersztera Ratschina, spędzając go z pola, z taką siłą uderzył na jej tyły, że zwrócił na się cały impet wroga, »czym Niemców cesarskich od zguby salwował«. Nie tylko talent wodza, ale i dzielność...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.