obiekt-temat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) powszechnionemu hasłu „presupozycja”. Dla tematu nadrzędnego przyjmuje się symbol T0, dla tematu — T z ewentualnym subskryptem numerycznym oznaczającym pozycję tematu w hierarchii tematów nienadrzędnych (z tym, że jeżeli między tematem nadrzędnym a danym może się pojawić jakiś inny, przynajmniej w określonych zdaniach z ich treścią szczegółową, pozycję oznacza się subskryptem x, y...), dla rematu — R, dla dictum tematycznego — TD, dla obiektów innych niż wyspecyfikowane pojęcia — a, b... (z założeniem ich nieidentyczności), pojęcia ujęte jako obiekty-tematy (nieorzecznikowo) są podane w cudzysłowie r ’, wyrażenia w TD i R — bez cudzysłowu. Projekty sformułowań przedstawiających konwencje kognitywne opatrzone następnie zostaną komentarzami obejmującymi ilustracje tekstowe i zmierzającymi do częściowego uzasadnienia tych propozycji (nie wszystkie ich elementy lub aspekty będą uzasadniane, a samo uzasadnienie tylko w pewnych przypadkach może być uznane za wyczerpujące)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.