obiektywno-fizyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) demdziesiątych, „antropofonika” — „rozpatruje ogół dźwięków mowy ludzkiej (jednostki dźwiękowe i ich zestawy) z obiektywno-fizycznego oraz fizjologicznego (i w ogóle przyrodoznawczego) punktu widzenia” oraz powinna dać wyczerpujący opis fonacyjnych i słuchowych właściwości głosek, oparty na wynikach naukowych fizjologii i akustyki. Druga część, „fonetyka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jakobson, Roman 1989. W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. T. 1-2, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.