obiektywno-kulturowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Składniki te bowiem, które zdaniem Libelta stanowić mają ojczyznę, stanowią ją istotnie przede wszystkim dzięki specjalnemu do nich stosunkowi ludzi, czyniącemu z tych składników wartości i części wartości zbiorczej, najwyższej. Wprowadzone wyżej wyróżnienie czterech składników i płaszczyzn manifestowania się ojczyzny (obiekt ywno-materialny, obiektywno-kulturowy, społeczny i subiektywny) pozwala uchwycić konkretniej ten szczególny związek między obiektywizacjami, danymi a postawami ludzi, związek wartościotwórczy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.