obiektywno-opisowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) /. Dialektyka wartości estetycznych — teoria M. Kagana41 Swoistą, dialektyczną teorię wartości stworzył M. Kagan. Punktem wyjścia jego rozważań jest przeciwstawienie dwu orzeczników: „symetryczny” i „ładny” w odniesieniu do przedmiotów. Pierwszy z nich ma charakter obiektywno-opisowy, drugi jest informacją dwojaką: o przedmiocie i o człowieku reagującym na ten przedmiot...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gołaszewska, Maria 1984a. Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.