oblachowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wań mieszkańców osiedla. Rynek jest dotąd największym zorganizowanym placem w mieście i chociaż nie odbywają się tu otwarte targi, jednak w zabytkowych wnętrzach dawnych sklepów w podcieniach grupuje się jak ongiś najpoważniejsza część handlu miastaKamienice w Rynku i ulicach przyrynkowych nie były remontowane od 1938 roku. Przeprowadzane wówczas prace konserwatorskie polegające na wprowadzeniu trwałych tynków, oblachowaniu gzymsów, obdasznic i podokienników, przyczyniły się w znacznym stopniu do zabezpieczenia na dłuższy okres elewacji budynków...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.