obliczalnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pokój w Europie nie był pewny, dopóki w stosunkach międzynarodowych dominowały reguły „zimnej wojny”, zaś myśl wojskowa głównych bloków była obciążona doktryną odstraszania. Uzasadnieniem tej doktryny była przewrotna interpretacja wyścigu zbrojeń, wedle której celem sił zbrojnych i zbrojeń jest zapobieganie wojnie poprzez odstraszanie. Oznaczało ono dążenie do przekonania potencjalnego przeciwnika, „że ryzyko militarne jest nieobliczalne, lub więcej - jest obliczalnie nie do zniesienia”40. W rezultacie „pokój przez odstraszanie” nagromadził w Europie olbrzymi potencjał destrukcji, którego nie można było użyć i który tworzył sytuację bez wyjścia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kukułka, Józef (red.) 1991. Pokój w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.