obluzgać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) oblężeć zob. obleżeć oblicować 102, 107 obliczyć 74, 75, 77 oblinieć 55, 149 oblizać 39 oblodzić 14, 104 oblubiać 47 oblubić 47, 115 oblubienica 48 oblubieniec 47 — 48, 57, 149 obluć 88 oblukrować 97, 104 obluzgać 31 obluzować 40, 150 obiuźnić 119 oblwać 88 oblachmanić (się) 104 obłachmanieć 14 obładować 77, 86, 89 obłagać 52, 57, 149 obłaganie 52 obłagodzić 116, 150, 155 obłainać 11, 66, 68 obłapać 24 obłapiać 24 obłapić 24 obłaskawić 119 oblatać 74. 76, 78, 89...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krupianka, Aleksandra 1969. Formacje czasownikowe z przedrostkiem o- (ob-) w języku polskim, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.