obmamić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) obłysić 117 obłysieć 122, 150 oblyskać 101 obmacać 39, 74, 76 77 obmaczać 30 obmalować 25, 85 obmamić 50 obmartwieć 122 obmarznąć 62 obmatać 35 obmawiać 90 obmazać 30 obmlanować 52, 149 obmiatać, obmietać 39, 67 obmiąć 40, 150, 152, 153 obmieniać ‘wspominać’ 52 obmieniać ‘zmieniać’ 51 obmienić ‘wspomnieć’ 52 obmienić ‘zmienić’ 51, 57, 149, 153 obmierzać 76 obmierzić 50 obmierznąć 14, 55 obmierzyć 76, 78 obmieszkać 125 obmieść 31, 39, 67 obmietać zob. obmiatać...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krupianka, Aleksandra 1969. Formacje czasownikowe z przedrostkiem o- (ob-) w języku polskim, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.