obmocnić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zmiana strony, tak naturalna w formacjach omawianego typu, rozszerzyła się z czasem na inne stając się jednym z najczęstszych przekształceń znaczeniowych przymiotników de werbalnych. Oto jej przykłady: budowny 1) 'budować lubiący, budować zwyczajny’ L.: „Kraju tego ludzie są ludzcy, hojni, okazali, tylko że nie budowni44 Biel. Kr.; 2) 'budowany, z drzewa stawiony’ L.: „Komisarze zamki te armatą, żywnością i też budownymi warunkami obmocnili44 Krom.; 3) 'zdatny do budowania’, 'budowalny’ L., np. „drzewo budowne44 Świtk. Bud.; chwalny) starszą tradycję, bo sięgającą średniowiecza, ma w tym przymiotniku znaczenie strony biernej. W ps. 144 Psałterza Floriańskiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kurkowska, Halina 1954. Budowa słowotwórcza przymiotników polskich, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.