obmowca

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) odpłatę za swój błąd na sobie samych ponosząc. A jako im się nie podobało mieć w znajomości Boga, Bóg poddał ich bezrozumnym myślom, aby czynili to, co nie przystoi, napełnionych wszelaką nieprawością, złością, porubstwem, łakomstwem, złoczyństwem, pełnych zazdrości, mężobójstwa, swaru, zdrady, złośliwości, plotkarzy, obmowców, Bogu obmierzłych, potwarców, pysznych, cheł59...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sheen, Fulton J. 1956. Sursum corda, przeł. W. Pisarczyk, Londyn : Veritas
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.