obmundurować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nu! 173, 201, 204, 210 nu tak coż 173 obankrucie się 53, 193 obczestwo 75, 196 obezpieczenie 75 obezpieczyć 75, 193 objawienie 75, 196, 206 objawka 75 objeszczyk 75, 194, 206 obmundurować 75, 197 obmundurówka 75, 197 obojętny 26, 27 obojętność 26-27, 200 obowiązać podpieką 81, 196 obręcz 13 obrzemienić 189, 193 obysk 75, 197, 207 ocenka 11, 75, 196 oczmucić 112, 193, 204 oczne stawki 76, 197 oczuchać się 40, 193 odczot 76, 196 oddielenje 76 oddusznik 113, 199 odelga 142 odkaraskać się 115, 116, 193, 204 odkryć 76, 193, 208 odliga 142, 200, 212, 213 odmienić 76, 196 odnodworzec 67, 194 odnośnie czego 14 od pory do pory odprysk 76, 199 odpusk 76, 196 237...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sawaniewska-Mochowa, Zofia 1990. Poradnik Jana Karłowicza jako źródło poznania potocznej polszczyzny północnokresowej. Słownictwo, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.