obmywanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A oto inny ciekawy przykład. W kontekście, w którym jest mowa o rytualnych obmywaniach żydowskich gr. 7iOTT]pioo, normalnie tłumaczony zarówno w znaczeniu realnym jak i przenośnym przez casa, oddany jest przez rozwiniętą sufiksem słowiańskim pożyczkę gocką — stbklenica. W literaturze slawistycznej istnieją dwie hipotezy dotyczące powstania tego wyrazu: pierwsza, że jest to derywat od pożyczki gockiej stbklo i druga, że stbklo, jako nazwa materiału, jest wtórnie wydobyte z nazwy naczynia. Teksty cyrylometodejskie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łapicz, Czesław (red.) 1994. Polszczyzna dawna i współczesna. Materiały z ogólnopolskich konferencji językoznawczych [...], Toruń : UMK
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.