oborny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Bocquel de Rocnetin, Rozmowy francuskie... 190, 416—17 Czarkowski, Krótki wykład geografii powszechnej 207 Estreicher, Bibliografia polska 409 Fryzę i Chodorowicz, Przewodnik po Warszawie i jej okolicach 347, 348, 361 Hubę, Rezultaty uprawy płodów rolniczych na nawozach mineralnych i obornych 72, 349 Jaroszewski, Gospodarstwo wzorowe 33, 336 Współki przedsiębiorstw rolniczych 97—8, 357 Przegląd wystawy wiedeńskiej z roku 1873 w zakresie przedmiotów rolnictwa i przemysłu rolniczego... 343...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1956a. Kroniki. T. 1. Cz. 2, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.