obostrzać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) podniesiono ilość wojska do 30.000 dla Korony i Litwy, oraz wydano postanowienia dość obszerne o obowiązkach oficerów. Uregulowano ściślej „wolny bęben“, t. j. zaciąganie do wojska, obostrzając przepisy, iż tylko ludzi wolnych zupełnie, nie skrępowanych żadnymi obowiązkami, wolno werbować, i to jedynie po miastach i miasteczkach, nie po wsiach. Utworzenie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kutrzeba, Stanisław 1912. Historya ustroju Polski w zarysie. T. 1, wyd. 3, Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłów

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.