obostrzanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wspomniane wyżej zmiany, jakie zachodziły i pogłębiały się wśród starych gałęzi mendykantów oraz ciągłe, w łonie wspólnoty franciszkańskiej, tendencje nawrotu do pierwotnych założeń przez obostrzanie reguły, należy uznać za istotny zespół przyczyn powodujących powstanie nowych gałęzi zakonów żebraczych. W procesie tym nie bez znaczenia wydaje się być dążenie do wychodzenia naprzeciw rodzącym się, nowym, zapotrzebowaniom Kościoła i wiernych, na które stare zakony odpowiadać nie umiały lub nie mogły...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.