obowiązać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) trzeba oszukać".73 W szkołach polskich wpajano uczniom poglądy o poszanowaniu praw wszystkich narodów, o obowiązku dotrzymywania umów, tymczasem zaś Fryderyk II dalej w ten sposób pouczał swego synowca: „Obowiązać się i wchodzić z pożytkiem w przymierza jest to regułą państw nie obowiązującą jednak żadnej mocy, żeby je nie zrywać przy zdarzających się okolicznoś73 Podręcznik prawa międzynarodowego, s. 452...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kolasa, Jan 1954. Prawo narodów w szkołach polskich wieku Oświecenia, Warszawa : Wyd. Prawnicze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.