obowiązek-byt

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sumienie staje w obliczu obowiązku-bytu, który je struktury żuje, zobowiązuje absolutnie. Sąd zewnętrzny może uznać, że kategoria, na którą decyduje się sumienie, jest fałszywa; ale dla samego sumienia, jego wierność kategorii pociąga za sobą wierność czemuś absolutnemu, co, jest możliwe tylko dzięki transcendencji ducha i wolności”; to otwarcie się podmiotu na Byt, czy na taką nieograniczoną transcendencję świadczy o otwarciu się na ,nieskończoną i niepojętą (unumfassbare) tajemnicę, którą możemy nazwać Bogiem”. Teolog rozróżnia więc w samej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Valadier, Paul 1997. Pochwała sumienia, przekł. M. Żerańska, Warszawa : Volumen
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.