obowiązek-mus

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) też tej twórczości. Nadzieje swe pokładał na prawach spisanych już. Nie umiał więc pojąć tych praw, które społeczeństwo ma wytworzyć i wywalczyć, które stworzyć musi, aby żyć. Posiadał w sobie zdolność rozumienia życia i odczuwania go, ale poświęcał ją na ołtarzu twardego obowiązku-musu, któremu służył bez entuzjazmu. Entuzjazmowi nie ufał nigdy i w niczem. Ma on wszystkie cechy ludzi, którzy zgwałcili własną duszę. Jest człowiekiem twardej woli, wielkiego hartu, ale hart zdławił w nim samym rzeczy najistotniejsze. Wpływu większego działalność...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzozowski, Stanisław 1936. Dzieła wszystkie. T. 6. Współczesna powieść i krytyka, artykuły literackie, studja o Wyspiańskim, Warszawa : Instytut Literacki
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.