obowiązująco

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) funkcja znaczenia i nazywania równa zeru. Utwór muzyczny napewno wyraża i wyraża „coś“, które jest inne lub zbliżone do „coś“ drugiego utworu, ale poza nurtem nastrojów i uczuć nie wiąże z nim obowiązująco nic ze sfery intelektualnej i przedstawieniowej. Ograne preludium Des dur Chopina nazywa się tradycyjnie preludium deszczowym. Można sobie wiązać z tymi pochodami...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Furmanik, Stanisław 1947. Podstawy wersyfikacji polskiej (Nauka o wierszu polskim), Warszawa ; Kraków : Wyd. E. Kuthana
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.