obowiązywalność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sprawa „autorytetu Kościoła w dziedzinie społecznej i politycznej” obejmuje naturalnie cały szereg problemów: bezpośrednie i pośrednie metody sprawowania władzy duchowej, czyli — w nieco innym ujęciu — środki bogate i ubogie, zakres i charakter obowiązywalności encyklik społecznych, stopień swobody inicjatyw politycznych ugrupowań mieniących się katolickimi, „taktyczność” czy pryncypialność tolerancji wobec poglądów i posunięć laickich lub inspirowanych przez religie niekatolickie i spór o zasadę „tezy i hipotezy”... Najczęściej jednak chyba...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.