obowiązywanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Należy dodać, iż działo się to w szó* stym roku obowiązywania na Śląsku kon* wencji genewskiej, która w art. 140 postanawia : Przed sądami zwyczajnemi ob* szaru plebiscytowego wolno będzie każdemu używać języka polskiego lub niemieckiego w słowie i piśmie zamiast języka urzędowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.