obozownictwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Program r. obejmuje: ruchowe rodzaje działalności — sporty rekreacyjne, zwłaszcza gry i zabawy sport., nadto takie zajęcia, jak wędkarstwo, łowiectwo, strzelectwo, rytmika, obozownictwo, wycieczkowanie (—► turystyka), tańce lud. i nowoczesne; wszelkiego rodzaju zajęcia miłośnicze (hobby), jak modelarstwo lotn., szkutnictwo, kolekcjonerstwo (np. numizmatyka, filatelisty...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.