obozowo-łagrowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W swoim odczytaniu nie możemy pominąć idiomatycznego sensu połączenia skóra i kości 'ktoś bardzo mizerny, chudy’. Epoka systemów totalitarnych wręcz narzuca skojarzenia obozowo-łagrowe, myślę jednak, iż poprzestanie na nich znacznie by zubożyło nasz odbiór. I budowanie więzień, i owo wychudzenie możemy rozumieć symbolicznie, pierwsze — jako każde drastyczne ograniczanie swobody, wolności ludzi (chyba także jednostki przez siebie samą), drugie — jako fizyczne wyniszczenie człowieka zmieniające jego psychikę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bartmiński, Jerzy, Tokarski, Ryszard (red.) 1993. O definicjach i definiowaniu, Lublin : UMCS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.