obrót-marketing

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jako przykład mogą posłużyć wyniki badań nad szeroko pojętymi kosztami rynku (obrotu-marketingu), w których nieznaczny jest udział kosztów sfery obsługi handlowej ludności oraz produkcji. Równocześnie jednak, jeśli spróbuje się przeciwstawić te koszty funkcjom i czynnościom, które ta sfera powinna spełniać, okazuje się, że jej efektywność — zarówno ekonomiczna, jak i społeczna — jest w Polsce niedostateczna. Nie spełnia ona po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dietl, Jerzy 1977. Marketing. Wybrane zagadnienia, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.