obraz-charakter

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gicznej tradycji. Wykreowanie tego typu osobowości Szukszynowskich ekscentryków było odpowiedzią pisarza na pytanie, co się stało z etosem rosyjskiego charakteru idealisty, ukształtowanego w klasycznej tradycji literackiej. Wypracowując koncepcję obrazów-dusz, obrazów-charakterów, obrazów-znaków, charakterów-masek, imion-symboli, wreszcie nazwisk-metafor, wraz z przypisanym im kanonem zachowań będących reakcją na ogólny historyczno-społeczny proces. Szukszyn stworzył własny system...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fast, Piotr, Rożek, Lucyna (red.) 1994. Sylwetki współczesnych pisarzy rosyjskich, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.